Ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Paikallisia vastauksia aikamme tärkeimpään globaalin kysymykseen

Mikään maailmankolkka ei voi vedota hankaliin erityisolosuhteisiin, kun päästöjä leikataan maailmanlaajuisilla talkoilla.

 

 

Ilmaston kannalta kunnallisvaalit ovat todella tärkeät, sillä juuri kunnissa tehdään paljon rakentamiseen, energiantuotantoon ja liikenteeseen liittyviä ratkaisuja. Kaupunkilaisten päästöistä suurin osa syntyy asumisesta, liikenteestä ja ruuasta. Yksilön on todella vaikea saada pelkillä kulutusvalinnoillaan päästöjään kestävälle tasolle, ellei kunta tee sitä tukevia päätöksiä tarjoamalla toimivaa joukkoliikennettä, puhtaasti tuotettua sähköä ja energiatehokkaita asuntoja.

Helsingin on otettava ilmastohaaste huomioon kaikessa päätöksenteossaan. Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän aikakautemme tärkein poliittinen kysymys. Mitä pahemmin siinä epäonnistumme, sitä suuremmaksi kasvaa lasku tulevaisuudessa.

Mikään maailmankolkka ei voi vedota hankaliin erityisolosuhteisiin, kun päästöjä leikataan maailmanlaajuisilla talkoilla. Talouskriisikin on vain väliaikainen häiriötila verrattuna ilmastonmuutoksen kauaskantoisiin seurauksiin.

Helsingin on vähennettävä päästöjään mm. näillä toimilla:

  • Kaupunki suunnitellaan niin, että kaikkiin kaupunginosiin on sujuvat joukkoliikenneyhteydet
  • Joukkoliikenteen hinnat pidetään alhaalla
  • Ruuhkamaksut käyttöön
  • Pyöräreittejä parannetaan
  • Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovat keskeisiä kilpailutuskriteerejä kaupungin hankinnoissa
  • Uusiutuvien osuuden lisäämistä Helsingin energiantuotannossa jatketaan
  • Rakennustuotanto on energiatehokasta
  • Kouluissa, työpaikoilla ja kaupungin tapahtumissa on tarjolla hyvä kasvisruokavaihtoehto
  • Vanhan energiatehottoman rakennuskannan energiaremontteja tuetaan.