Vaaliteemat

Kunnallisvaalit 28.10.2012

Tavoitteena tasa-arvoinen kaupunki, joka muistaa olevansa osa luontoa ja maailmaa.

 

Minun Helsinkini on kaupunki, joka luo puitteet asukkaidensa onnellisuudelle. Siellä ihmiset ovat yksilöitä, mutta eivät yksin. Kaupungissa on helppo hengittää, koska siellä on valtavasti erilaisuutta ja erilaisia ajattelutapoja. Ei tarvitse lähteä muualle aina kun haluaa nähdä maailmaa, koska Helsingissä on tapahtumia, keskustelua, uusia ajatuksia ja kulttuurien kanssakäymistä.

Kaupunki huolehtii myös tulevista onnellisuuden edellytyksistä. Se ehkäisee ongelmat mieluiten ennen kuin ne ehtivät syntyä. Siksi se näyttää mallia muille ilmastonmuutoksen torjumisessa, terveydenhuollon kattavuudessa ja koulutuksen laadussa. Siksi se varmistaa, ettei mihinkään synny erillisiä hyvä- tai huono-osaisten alueita, vaan kaikki pysyvät samassa veneessä.

Valtavan monet eri tekijät vaikuttavat monimutkaisessa nyky-yhteiskunnassa ihmisen mahdollisuuksiin olla onnellinen. Vauraus ei riitä, jos ympäristö on pilalla tai ihmissuhteet kärsivät. Kaupunginvaltuusto ei voi tehdä kaikista onnellisia, mutta Helsinki voi kaupunkina luoda edellytykset työlle, koulutukselle, luovuudelle, yhdessäololle ja kohtuuhintaiselle asumiselle.

Näillä sivuilla esitellään kolmea teemaa, joilla rakennetaan onnellisuuden edellytyksiä nyt ja tulevaisuudessa. Ne eivät tietenkään kata kaikkea - tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista teemoista kanssani kaduilla ja verkossa.

 • Varaa olla helsinkiläinen

  Helsingissä asuminen on valtavan kallista. Erityisen kalliita ovat pienet vuokrayksiöt ja kaksiot, sillä niitä on aivan liian vähän suhteessa kysyntään.

  • Pienten vuokra-asuntojen rakentamisen esteenä ovat nimenomaan poliitikot.
  • Asuinalueiden jyrkkä jakautuminen hyviin ja huonoihin aiheuttaa ongelmien kierteen.
  • Jotta useammalla olisi vielä vuonna 2035 varaa olla helsinkiläinen, kunnat on saatava tekemään yhteistyötä
 • Ratkaisuja ilmastonmuutokseen

  Helsingin on otettava ilmastohaaste huomioon kaikessa päätöksenteossaan. Mitä pahemmin siinä epäonnistumme, sitä suuremmaksi kasvaa lasku tulevaisuudessa.

  • Kaupunki suunnitellaan niin, että kaikkialle on sujuvat joukkoliikenneyhteydet
  • Joukkoliikenteen hinnat pidetään alhaalla ja ruuhkamaksut käyttöön ja
   pyöräreittejä parannetaan
  • Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovat keskeisiä kilpailutuskriteerejä kaupungin hankinnoissa
 • Kansainvälinen Helsinki

  Kansainvälisessä ympäristössä mieli hengittää vapaasti. Helsingissä asuva kansainvälinen väestö saa meiltä paljon, mutta myös antaa paljon. On osattava hyödyntää eri maailmojen parhaat puolet.

  • Suomen kurssien tarjontaa on parannettava
  • Asuinalueiden eriytymistä on hillittävä
  • Kansainvälisellä väestöllä on oltava aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa myös politiikassa