6.3.


2010

Puhe puoluevaltuuskunnassa 6.3.2010:

Monella alalla ei ole tietoakaan työvoimapulasta

Kuten Anni totesi, myös Vihreiden mielestä työuria on pakko pidentää. Hallitus on arvioinut työurien pidentämistarpeeksi kolme vuotta.

Julkisesta keskustelusta on jostain syystä puuttunut lähes täysin tarkempi alakohtainen tarkastelu. Ehdotetut toimenpiteet suunnataan esimerkiksi opiskelijoihin tai eläkeikää lähestyviin alasta riippumatta.

Ne jotka työskentelevät kroonisen työvoiman liikatarjonnan riivaamilla aloilla, seuraavat keskustelua ihmeissään. On ilmeistä, että terveydenhuoltoalalla työvoimapula tulee olemaan aivan eri luokkaa kuin esimerkiksi nuorten suosimilla media- ja kulttuurialoilla.

Monilla aloilla työvoiman ylitarjonta on johtanut työllisyysasteen alenemiseen jo ennen taantumaa. Monet tekevät alityöllistettyinä pätkä-, silppu- ja osa-aikatöitä, pakenevat harjoitteluihin tai venyttävät opintojaan työmarkkinoiden huonon imun takia. Heidän pätevyydessään ei ole mitään vikaa, mutta kovan kilpailun vuoksi kokemusta vaaditaan yhä enemmän, ennen kuin mahdollisuus normaaliin työsuhteeseen avautuu.

Parhaat keinot työvoiman määrän tasapainottamiseksi liittyvät nimenomaan työvoiman ohjaamiseen niille aloille, joille työvoimapula on aidosti tulossa. Esimerkiksi koulutusohjelmien sisäänottomäärät tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden ennustettuun kysyntään sekä parantaa uudelleenkouluttautujien tukia, opinto-ohjausta ja alakohtaista työmarkkinatilanteen kartoitusta.

Näihin toimiin verrattuna opintoaikojen rajaukset ja eläkeiän myöhentäminen ovat kömpelöitä työkaluja, joilla on valtavasti haitallisia sivuvaikutuksia.

On käsittämätöntä, että hiljattain käynnistynyt VATT:in tutkimusprojekti on ensimmäinen yritys selvittää kunnolla työvoiman tulevaa kysyntää eri aloilla.

Työvoimapula on suhteellista. Työnantajien näkökulmasta ihanteellista on, ettei kilpailua palkoista ja työehdoista synny. Monilla aloilla kuitenkin nykyistä suurempi niukkuus työvoiman tarjonnasta tervehdyttäisi työelämää, jota leimaa stressi, epävarmuus ja työn voimakas kasautuminen pienelle osalle väestöstä.