23.5.


2010

Puhe puoluekokouksessa 23.5.2010:

Talousjärjestelmän tulee palvella ihmisten onnellisuutta

Edistäessämme ihmisten ja luonnon hyvinvointia meidän tulisi entistä selvemmin kiinnittää huomiota onnellisuuteen. Onnellisuustutkimus kehittyy jatkuvasti ja tarjoaa yhä parempaa tietoa siitä, mitkä asiat edistävät onnellisuuttamme ja mitkä eivät. Hyvinvointi on paljon muutakin kuin terveyttä ja taloudellista menestystä.

Yksi onnellisuustutkimusten selvimmin osoittamista seikoista on, että valintoja tehdessään ihmiset arvioivat jatkuvasti väärin sitä, miten erilaiset asiat vaikuttavat heidän onnellisuuteensa. Yliarvioimme suurten muutosten, kuten vaikkapa uuden asunnon merkityksen onnellisuudellemme, ja aliarvioimme arkipäiväisten seikkojen, kuten ystävien kanssa vietetyn ajan merkitystä.

Tutkimukset osoittavat myös selvästi, että tulojen kasvu lisää onnellisuutta tiettyyn rajaan asti, mutta väestön keskimääräistä tulotasoa lähestyttäessä lisäansiot lakkaavat lisäämästä onnellisuutta. Tämä on painava peruste tuloerojen tasaamiselle sekä työelämän tehokkuusvaatimusten löysäämiselle.

Vaikka suuri osa ihmisten onnellisuudesta riippuu heidän omasta toiminnastaan, myös politiikalla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten onnellisuuden edellytyksiin. Kehotan teitä tutustumaan WWF:n onnellisuuspoliittiseen manifestiin, joka kartoittaa politiikan mahdollisuuksia tukea ihmisten onnellisuutta.

Myös hallituksen tulisi tuottaa selvitykset poliittisten ratkaisujensa onnellisuusvaikutuksista. Onnellisuus on nostettava politiikan tulosmittariksi, ja on pohdittava vakavasti, miten talousjärjestelmä saadaan palvelemaan ihmisten onnellisuutta. Keskustelu onnellisuudesta on tuotava politiikan marginaalista sen keskiöön.